Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner minden napra.

0Ft 0
Az Ön kosara üres. Nyissa meg a Üzletet
Menu
Menu
0Ft 0
Az Ön kosara üres. Nyissa meg a Üzletet

VISSZATÉRÉSI SZABÁLYZAT swisscbdpower.hu webáruház I. Általános rendelkezések 1.1 Jelen panaszeljárás a 2010. évi CXVI. 40/1964 Coll. törvény (a továbbiakban: Ptk.) módosított Polgári Törvénykönyve (a továbbiakban: Ptk.). 250/2007 Coll. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény) a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014. törvény a fogyasztóvédelemről a távollévők között kötött szerződés, illetve az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során történő fogyasztóvédelemről, valamint a törvény 1. sz. 22/2004 Coll. módosított elektronikus kereskedelemről. És szabályozza az Eladó közötti jogviszonyt, amely: 1.2. Az eladó a cég Kereskedelmi név: Swisscbdpower s. r. ról ről. Székhely: Esterházyovcov 1554/27 924 01 Galánta Bejegyezve a Nagyszombati Kerületi Bíróság, Division Sro nyilvántartásába, 51889/T. ID: 53833210 Adószám: 2121503791 Adószám: SK2121503791 Bankszámla: SK37 8330 0000 0023 0221 8282 (a továbbiakban: Eladó) és minden olyan személy, aki az Eladó által az Eladó Weboldalán kínált áruk vagy szolgáltatások Vásárlója, és az Eladó honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint fogyasztóként jár el. , a jelen Panaszkezelési Szabályzat és a fogyasztót meghatározó vonatkozó jogszabályok, összhangban a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályaival, különös tekintettel a törvényekre: 1. sz. 102/2014. törvény a fogyasztóvédelemről távollevők között kötött szerződés, illetve az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről szóló, módosított törvény 1. sz. 250/2007 Coll. törvény a fogyasztóvédelemről és a fogyasztóvédelemről szóló 1999. évi CXVI. 40/1964 Coll. módosított Ptk 1.3. Az eladó e-mail kapcsolattartója és telefonos elérhetősége: E-mail: info@swisscbdpower.sk Tel. sz.: +421 905/458 866 1.4. Iratok, panaszok küldésének, szerződéstől való elállásának címe a.i. egy: Swisscbdpower s. r. o., Esterházyovcov 1554/27 924 01 Galánta Szlovák Köztársaság 1.5 Jelen Panaszkezelési Szabályzat az Eladóval az Eladó swisscbdpower.hu elektronikus áruházán keresztül kötött távvásárlási szerződés alapján a fogyasztónak minősülő Vevő jogaira és kötelezettségeire irányadó az áru (áru) vagy szolgáltatás hibájából eredő jogok gyakorlása során. 1.6 Vevő minden olyan személy (természetes vagy jogi személy), aki az Eladó weboldalán vagy egyéb távoli kommunikációs eszközön keresztül adásvételi szerződést kötött az Eladóval. 1.7. Fogyasztó az a természetes személy Vevő, aki az Eladó honlapján keresztül adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége körében jár el. 1.8 Jelen reklamációs szabályzat szabályozza a fogyasztónak minősülő Vevők és az Eladó közötti jogviszonyt. A 4.12. pontban foglalt kivétellel. pontja (Eladó nyilatkozata a jótállási időről abban az esetben, ha a Vevő nem fogyasztóként jár el). 1.9 A termékek (a továbbiakban: “Dolgok” vagy “Termékek”) olyan áruk és szolgáltatások, amelyeket eladásra szántak, és amelyeket az Eladó honlapján is közzétesznek. II. Linkek 2.1.Az Eladó áru- vagy szolgáltatáshibáért fennálló felelősségének kapcsolatai (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyok) olyan természetes személyekkel, akik az adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenységük keretében járnak el ( törvény általános rendelkezései kivételével alkalmazandók, kivéve a 40/1964. módosított Polgári Törvénykönyv, valamint a külön szabályozások, így különösen a Sz. 102/2014. a fogyasztóvédelemről távollevőkben kötött szerződésen vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződésen alapuló áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint a 2009/2003. 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről. 2.2. Hibafelelősségi jogok gyakorlásából eredő jogviszonyok az Eladó és a Vevő között, aki jogi személy vagy természetes személy, vállalkozó, aki üzleti tevékenysége keretében jár el / olyan személyek között, akik nem törvény (törvény) szabályozza. 513/1991 Coll. Módosított kereskedelmi törvénykönyv. A 4.12. pontban foglalt kivétellel. pontja (Eladó nyilatkozata a jótállási időről abban az esetben, ha a Vevő nem fogyasztóként jár el). 2.3. A 3. § 2. bek. 1, levél törvény n) pontja szerint. 102/2014. Az eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nincsenek olyan speciális magatartási kódexek, amelyeknek betartását az eladó kötelezettséget vállalta volna, és a magatartási kódex olyan megállapodásnak vagy szabályrendszernek minősül, amely meghatározza a betartást vállaló eladó magatartását. jelen magatartási kódexszel egy vagy több olyan speciális üzleti gyakorlattal, illetve üzletággal kapcsolatban, ha ezeket jogszabály, vagy más jogszabály vagy közigazgatási szerv intézkedése nem állapítja meg), amelynek betartását az eladó vállalta, és arról, hogy a fogyasztó hogyan ismerheti meg ezeket, illetve hogyan juthat hozzá szövegükhöz. III. Válasz III. Az eladó felelőssége a termék hibáiért (áruk és szolgáltatások) 3.1.Az eladó köteles az árut (árut) vagy szolgáltatást a megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően leszállítani, pl. az előírt minőségben, mennyiségben és hibamentesen (tényi, jogi). 3.2 Az Eladó felelősséget vállal az eladott áru vagy szolgáltatás hibáiért a Vevő általi átvételkor. Ha nem használt cikkről van szó, úgy a jótállási időn belül (szavatosság) a termék átvételét követően felmerülő hibákért az Eladó felel. Az Eladó azt tanácsolja a Vevőnek, hogy az áruk vagy szolgáltatások hibáit indokolatlan késedelem nélkül érvényesítse az Eladónál. Használt cikkek esetén az Eladó nem vállal felelősséget azok használatából vagy elhasználódásából eredő hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében nem vállal felelősséget olyan hibáért, amelyért alacsonyabb áron alkudtak ki. 3.3.A vevő jogosult az eladott árut, szolgáltatást átvétel előtt megvizsgálni. Garancia 4.1 A jótállási idő 24 hónap. A használt cikkek jótállási ideje 12 hónap. A jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor a Vevő átveszi a terméket vagy a szolgáltatást. 4.1.1. A gyorsan romló dolgok hibáiért való felelősségi jogát a Vevőnek legkésőbb a vásárlást követő napon kell gyakorolnia; ellenkező esetben a jogok lejárnak. 4.1.2. A fogyasztási cikkek (pl. kozmetikumok, drogériai termékek stb.) jótállási ideje 24 hónap. Ha azonban a terméknek lejárati ideje van, abban az esetben az időtartam csak a termék csomagolásán feltüntetett időpontig csökken. 4.1.3 Azon élelmiszerek esetében, amelyeknél fel van tüntetve a minimális eltarthatósági idő, a szavatossági idő eddig az időpontig érvényes. 4.2. Ha nem romlandó vagy használt cikkről van szó, az Eladó felelősséggel tartozik azokért a hibákért, amelyek az áru átvételét követően a jótállási időn belül (szavatosság) keletkeznek. A jótállási idő 24 hónap. Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításon használati időtartam van feltüntetve, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt. 4.3 Ha használt dologról van szó, a Vevő és az Eladó rövidebb, de 12 hónapnál nem rövidebb jótállási időben is megállapodhat. 4.4 A hosszabb ideig tartó használatra szánt dolgokra külön előírások 24 hónapnál hosszabb jótállási időt írnak elő. A 24 hónapot meghaladó jótállási idő csak a termék egy részére vonatkozhat. 4.5.A Vevő kérésére az Eladó írásos jótállást (jótállási jegy) köteles adni. Ha a dolog természete ezt lehetővé teszi, akkor a jótállási jegy helyett elegendő a vásárlást igazoló okmányt kiállítani. 4.6.Az Eladó a Vevőnek kiállított jótállási levélben vagy a hirdetésben történő nyilatkozatával a jelen törvényben meghatározott jótállás körét meghaladó szavatosságot vállalhat. A jótállási levélben az Eladó határozza meg a jelen garancia feltételeit és terjedelmét. 4.7 A jótállási időszakok a termék Vevő általi átvételétől kezdődnek. Ha a megvásárolt terméket az eladótól eltérő vállalkozó kívánja üzembe helyezni, a szavatossági idő az üzembe helyezés napjától kezdődik, feltéve, hogy a Vevő az üzembe helyezést legkésőbb három héten belül elrendelte. a tárgy átvételét követően, és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést szabályszerűen és időben biztosította. 4.8 Új termék cseréje esetén a jótállási idő az új termék átvételétől kezdődik újra. 4.9 Ha egy új dolog egy részét kicserélik, ahol a dolog természete ezt lehetővé teszi. Az említett alkatrész szavatossági ideje az új cikk átvétele után újra kezdődik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a dolog egy részét, amelyre garanciát vállaltak, kicserélik. 4.10 A jótállási idő hatálya alá tartozó termékhibákért való felelősségi jogok elévülnek, ha azt a jótállási időn belül nem gyakorolták. 4.11 A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt az áru reklamációja volt. A jótállási idő hatálya alá tartozó termékhibákért való felelősségi jogok elévülnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolták. 4.12. A 429. §, 4. bek. törvény 2. -a. 513/1991 Coll. módosított Kereskedelmi törvénykönyve értelmében az Eladó kijelenti, hogy az Eladó és a nem fogyasztóként eljáró Vásárló közötti üzleti kapcsolatokban a szavatossági idő hossza esetén az Eladó az áruk és szolgáltatások minőségére garanciát vállal. időtartama 12 hónap. A gyorsan romló dolgok hibáiért való felelősségi jogát a Vevőnek legkésőbb a vásárlást követő napon kell gyakorolnia; ellenkező esetben a jogok lejárnak. A jótállási idő a Ptk. rendelkezései értelmében kezdődik. Jelen Panaszszabályzat IV, 4.1. Hibaszavatossági jogok gyakorlásának eljárása (Reklamáció) 5.1. A vevő a tételek, áruk vagy szolgáltatások hibáiért fennálló felelősségi jogait gyakorolhatja a következő címen: Swisscbdpower s. r. o., Esterházyovcov 1554/27 924 01 Galánta Szlovák Köztársaság A Vevő bármikor élhet személyes panasztételi jogával az Eladó bármely olyan telephelyén, ahol az ügy természetéből adódóan a panasz átvétele lehetséges, vagy az Eladónál székhelyén, vagy harmadik feleken keresztül, pl. szállítmányozó cégek, futárcégek, Szlovák Posta stb. Az Eladó azt javasolja a Vevőnek, hogy a reklamációhoz használja a Panaszűrlapot. Az említett űrlap szabadon elérhető az Eladó honlapján. Reklamáció esetén az Eladó javasolja a Vevőnek, hogy a reklamált termék megvásárlását igazoló számlát, jótállási jegyet vagy egyéb dokumentumot nyújtson be. aru, vagy szolgáltatások az Eladónál. VISSZATÉRÉSI SZABÁLYZAT – swisscbdpower.hu – [LETOLTES] Az Eladó javasolja a Vevőnek, hogy a reklamáció benyújtásakor írja le az áru vagy a szolgáltatás hibáját. 5.1.1. Abban az esetben, ha a Vevő az árut vagy szolgáltatást nem személyesen hirdeti meg, az Eladó javasolja, hogy a Vevő az árut az áru hibájának részletes leírásával, valamint az áru megvásárlását igazoló okirattal együtt küldje meg. az Eladó (például fizetési bizonylat, számla, jótállási jegy), és ennek oka a reklamációs folyamat felgyorsulása. 5.1.2 Reklamáció esetén javasoljuk az áru ajánlott levélben történő elküldését. Az Eladó azt javasolja, hogy ne küldje el az árut utánvéttel, amelyet az Eladó nem fogad el. 5.1.3.Az eladó a reklamáció benyújtásakor köteles visszaigazolást adni a fogyasztónak. Amennyiben a reklamáció távközlési eszközzel történik, az Eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a fogyasztóhoz a reklamáció visszaigazolását; ha a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció feldolgozásáról szóló dokumentummal együtt kell kézbesíteni; az igény érvényesítésének igazolását nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztónak lehetősége van az igény érvényesítését más módon igazolni. 5.1.4. Az eladó a reklamáció kezeléséről legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a reklamáció kezeléséről szóló okirattal együtt köteles írásbeli okiratot kiállítani, ha annak határideje attól a naptól kezdett futni, amikor a kereset tárgyát az eladó átvette. 5.1.5 Panaszkezelés a reklamációs eljárás lezárását jelenti a javított termék átadásával, a termék kicserélésével, a termék vételárának visszaküldésével, a termék árából megfelelő kedvezmény megfizetésével, átvételi írásbeli felhívással. a teljesítés vagy annak indokolt elutasítása felett, 5.2 A reklamáció kezelése nem érinti a fogyasztó külön szabályozás szerinti kártérítési jogát. 5.3. Az eladó köteles meghatározni a panasz kezelésének módját a 2. §-a szerint. törvény m) pontja szerint. 250/2007 Coll. hatályos megfogalmazásában (panaszkezelés a kijavított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszaküldésével, a termék árából megfelelő árengedmény megfizetésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással a reklamációs eljárás megszüntetése ill. annak indokolt elutasítása) haladéktalanul, összetett esetekben legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb 30 napok a követelés benyújtásától számítva. A keresetfeldolgozás módjának meghatározása után a kereset azonnali feldolgozásra kerül, indokolt esetben a későbbiekben is feldolgozható; azonban a kereset feldolgozása nem tarthat tovább a követelés benyújtásától számított 30 napnál. Ha a panasz tárgyát az eladó a panasz benyújtásának napjánál későbbi időpontban veszi át, a panasz e bekezdés szerinti kezelésének határideje a panasz tárgyának átvételétől kezdődik. az eladó által; de legkésőbb attól a pillanattól kezdve, amikor az eladó a reklamáció tárgyának átvételét lehetetlenné teszi vagy megakadályozza. A panaszkezelési határidő lejártát követően a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy jogosult a terméket (panasz tárgyát) új termékre kicserélni. 5.4 Ha a fogyasztó a vásárlástól számított első 12 hónapon belül reklamált a termékkel kapcsolatban, az Eladó a reklamációt annak elutasításával csak szakmai elbírálás alapján tudja kezelni; a szakértői értékelés eredményétől függetlenül a fogyasztó a szakértői értékelés költségeit, illetve a szakértői értékeléshez kapcsolódó egyéb költségeket nem kötelezheti. Az eladó köteles a reklamáció elutasítását igazoló szakértői értékelés másolatát a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb a reklamáció feldolgozásától számított 14 napon belül. 5.5.Ha a fogyasztó a vásárlástól számított 12 hónap elteltével reklamált a termékkel kapcsolatban, és az Eladó azt elutasította, a reklamációt feldolgozó személy köteles a panaszkezelési dokumentumban megjelölni, hogy a fogyasztó a terméket kinek küldheti el szakértői értékelésre. Amennyiben a terméket kijelölt személy részére szakértői értékelésre küldik, a szakértői értékelés költségei, valamint minden egyéb kapcsolódó költség az Eladót terheli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a Fogyasztó szakmai elbírálással bizonyítja az Eladó hiba miatti felelősségét, újra érvényesítheti igényét; a szavatossági idő a szakértői értékelés elvégzése során nem jár le. Az eladó a panasz újbóli benyújtásától számított 14 napon belül köteles megtéríteni a fogyasztónak a szakértői értékeléssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, célzottan felmerült költséget. A megújított követelés nem utasítható el. 5.6 A fogyasztónak joga van az áruk és szolgáltatások hibáiért való felelősséggel kapcsolatos törvényes jogainak gyakorlásával kapcsolatban felmerülő szükséges költségek (különösen az igényelt áru feladásakor fizetett postaköltség) megtérítésére. A termék vagy szolgáltatás hibája miatti szerződéstől való elállás esetén a fogyasztónak joga van az elállás költségeinek megtérítésére is. 5.7. A jelen cikk 5.4. pontja szerinti szakértői értékelésre vonatkozó követelmények: A szakértői értékelésnek tartalmaznia kell: a) a szakmai értékelést végző személy azonosítása, b) az értékelt termék pontos azonosítása, c) a termék állapotának leírása, d) az értékelés eredményét, e) a szakértői értékelés elkészítésének időpontja. 5.8 Ha a termék jellege ezt lehetővé teszi, a Fogyasztó reklamációja során a terméket az Eladónak (megjelölt személynek) adja át. Ha a termék jellege nem teszi lehetővé a termék eladóhoz (megjelölt személyhez) történő eljuttatását, a fogyasztó kérheti a hiba elhárítását a termék helyén, vagy egyeztetheti az Eladóval (megjelölt személlyel). a termék szállításának módja. 5.9 Nem számít bele a jótállási időbe a kellékszavatossági jog gyakorlásától addig az időpontig, amikor a Vevő a javítás befejezését követően köteles volt a terméket átvenni. Az Eladó köteles visszaigazolni a Vevőt a jog gyakorlásának időpontjáról, valamint a javításról és annak időtartamáról. VI. Vevő jogai a kellékszavatossági jogok gyakorlása során 6.1 Ha eltávolítható hibáról van szó, a Vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és szakszerűen eltávolíttatni. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. 6.2. A Vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a termék kicserélését, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét, ha ez az Eladó számára az árat tekintve indokolatlan költséggel nem jár. az áruról vagy a hiba súlyosságáról. 6.3.Az Eladó a hibás terméket a hiba elhárítása helyett mindig hibátlanra cserélheti, ha ez a Vevő számára nem okoz komolyabb nehézséget. 6.4.Ha olyan hibáról van szó, amely nem távolítható el, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű, hibamentes termékként való használatát, a Vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanezek a jogok a Vevőt illetik meg, ha a hibák eltávolíthatók, de ha a hiba kijavítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. 6.5 Egyéb javíthatatlan hiba esetén a Vevőnek joga van a termék árából ésszerű engedményre. VII. Záró rendelkezések 7.1 Jelen Panaszkezelési Eljárás az Általános Szerződési Feltételek és a jelen Weboldal személyes adatai védelmére vonatkozó elvek és utasítások szerves részét képezi. Dokumentumok – Általános üzleti feltételek és a jelen Weboldal személyes adatainak védelmére vonatkozó alapelvek és utasítások az Eladó Webhelyének domainjén vannak közzétéve. 7.2 A reklamációs eljárás megváltozása esetén a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatra az adásvételi szerződés megkötésekor, annak megszűnéséig érvényes és hatályos reklamációs eljárás az irányadó. 7.3. Jelen reklamációs szabályzat az Eladó honlapján történő közzétételének időpontjában, 2023. november 1-jén hatályos és hatályos. VISSZATÉRÉSI SZABÁLYZAT – swisscbdpower.hu – [LETOLTES]