Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner minden napra.

0Ft 0
Az Ön kosara üres. Nyissa meg a Üzletet
Menu
Menu
0Ft 0
Az Ön kosara üres. Nyissa meg a Üzletet

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésénél a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 sz. szlovák törvény (a továbbiakban „személyes adatok védelméről szóló törvény“) rendelkezéseinek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”) szóló Rendelet (a továbbiakban: „Rendelet“) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A webáruház vásárlója a Rendelet értelmében Érintettnek minősül, azaz olyan természetes személy, akire a webáruház üzemeltetője által kezelt személyes adatok vonatkoznak. Az Érintettnek a Rendelet értelmében jogai vannak, amelyeket bármikor gyakorolhat a webáruház üzemeltetőjével szemben.

Az Ön személyes adatai kezelését végző Adatkezelő:

swisscbdpower s. r. o., Vrakunská cesta 6 82104 Bratislava – Ružinov városrész, A társaság statisztikai számjele: 53833210, adószáma: 2121503791

A személyes adatok védelméért felelős személy: Denis Vigaš.  Ha bármilyen kérdése van az alábbi szöveggel vagy az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, vagy ha élni kíván a jelen dokumentumban leírt jogaival, akkor az admin@swisscbdpower.sk e-mail címen vagy írásban a swisscbdpower s. r. o., Vrakunská cesta 6 82104 Bratislava – mestská časť Ružinov címen fordulhat a felelős személyhez.

Az Ügyfél mely személyes adatait kezeli az Adatkezelő:

Vásárlási adatok – amikor Ön vásárol, megkérjük, hogy adja meg a vásárlás megvalósításához szükséges adatokat. Csak azok az adatok kötelezőek, amelyek nélkül a vásárlást nem lehet elküldeni Önnek, és a megrendelését nem lehet feldolgozni. Ezek az adatok a következők:

 • az ügyfél keresztneve,
 • az ügyfél e-mail címe,
 • lakcím, szállítási cím, ha a lakcímtől eltérő
 • telefonszám
 • a megrendelés tárgya.

Az Adatkezelő az érvényes jogszabályoknak megfelelően csak olyan személyes adatokat kezelhet, amelyek az adatkezelés konkrét céljának eléréséhez szükségesek (adattakarékosság elve).

Felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok

Ha úgy dönt, hogy felhasználói fiókot hoz létre, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos összes adatot is összegyűjti. A kötelezően szükséges adatok az ügyfél bejelentkezési neve, jelszava és e-mail címe. A fiók létrehozása önkéntes, és nem kötődik árubeszerzéshez. Az ügyfél azonban szabadon dönthet úgy, hogy más adatokat is megad, például nevet, vezetéknevet, mobil elérhetőséget.

Újdonságok és fogyasztói nyereményjátékok

Ha az ügyfél hozzájárul, az adatkezelő a vásárló e-mail címét is tárolja a nyereményjátékokkal és hírekkel kapcsolatos információk küldése céljából. Ha az ügyfél más ügyben veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy részt vesz egy fogyasztói nyereményjátékban, az olyan adatokat, mint a keresztnév, az elérhetőségi adatok vagy az ügyfél által átadott vagy közölt üzenet vagy információ, tárolni szükséges.

Ha az adatkezelés az ügyfél hozzájárulása alapján történik (pl. hűségprogram, fogyasztói nyereményjáték), az ügyfél bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és a webáruház üzemeltetője köteles megszüntetni a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok feldolgozását, kivéve, ha más jogalap áll rendelkezésére.

Az Adatkezelő által az ügyfélről megszerzett adatokat az Adatkezelő csak konkrétan meghatározott, kifejezetten megjelölt és jogszerű célból kezelheti, és a továbbiakban nem kezelheti olyan módon, amely e céllal összeegyeztethetetlen (az adatkezelés céljára vonatkozó korlátozások elve). Az ügyféltől kapott adatok alapján az Adatkezelő az „Üzleti feltételeknek” megfelelően képes szállítani az árut. A megrendelés létrehozásakor az ügyféltől kapott adatok a megrendelés feldolgozása céljából vagy a megrendelő számára történő emlékeztető küldésére kerülnek felhasználásra, ha a megrendelés nem zárult le kötelező érvényű megrendeléssel. Ezekre az adatokra az Adatkezelő könyveléséhez és számlázásához is szükség van.

Kommunikáció az ügyféllel

Az ügyfél elérhetőségi adatait a megrendelések feldolgozásával kapcsolatos értesítések küldésére használjuk.  Továbbá akkor is, ha az Adatkezelőnek válaszolnia kell a megrendeléssel kapcsolatos, a megrendelőtől érkező kérdésekre, kérésekre, a szállítási cím megváltozása vagy a megrendelésben vagy a felhasználói fiókban szereplő adatok egyéb változása esetén. Az elérhetőségi adatokat, valamint a vásárlási adatokat az Adatkezelő a szállított áruval kapcsolatos reklamáció esetén kezeli. Az elérhetőségi adatokat arra is felhasználják, hogy az üzemeltető olyan árkedvezményre jogosító utalványokat küldjön, amelyekre az ügyfél az üzemeltető feltételei szerint jogosult.

Ha az ügyfél ehhez hozzájárulását adta, vagy ha az ügyfél a vásárlási folyamat során nem utasította vissza a kommunikáció küldését, akkor az ügyfélnek e-mailben kereskedelmi információkat küldünk az újdonságokról és az aktuális ajánlatokról. Az ügyfelek könnyen leiratkozhatnak az összes e-mailről, ha a beérkezett e-mailben a “Leiratkozás” gombra kattintanak.

 

Biztonság és jogvédelem

Az ügyféladatok felhasználásra kerülnek továbbá a nyújtott szolgáltatások biztonságának biztosítása, és az üzemeltetővel szemben benyújtott igények megválaszolása céljából, az üzemeltető tevékenységét ellenőrző állami és egyéb hatóságok előtti eljárásokban, valamint az üzemeltetőnél keletkezett igények behajthatósága céljából. Az Adatkezelő garantálja a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságát (az integritás és bizalmas jelleg elve).

Ahhoz, hogy az Adatkezelő az ügyfelek személyes adatait a fenti célokból jogszerűen kezelhesse megfelelő JOGALAPOT kell biztosítania a személyes adatok kezeléséhez (a jogszerűség elve), amely a következő:

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően szükséges – az áru megrendelése és a felhasználói fiók létrehozása esetén, de a fogyasztói nyereményjátékban való részvétel esetén is, valamint a vásárlót megillető kedvezményekről való tájékoztatáskor.
 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez – különösen az újdonságokkal és aktuális ajánlatokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációhoz vagy más marketingformák küldésével kapcsolatban. A megadott hozzájárulás önkéntes, és bármikor visszavonható, de ez nem érinti a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét. Az újdonságokkal és az aktuális ajánlatokkal kapcsolatos üzleti levelek küldéséről való leíratkozást a admin@swisscbdpower.sk e-mail címen teheti meg.
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – amikor az ügyfél- és rendelési adatokat a számviteli rendszerünkben tároljuk, vagy amikor az adatokat az üzemeltető tevékenységét felügyelő állami és egyéb hatóságoknak, illetve a vitás ügyek rendezése vagy a határozatok végrehajtása során közöljük.
 • A jogos érdek a következőkre vonatkozik – a vásárlási folyamat során kapott e-mail címre újdonságokról szóló információk küldése, kivéve, ha a vásárló ezt visszautasította, vagy a biztonsággal és a jogvédelemmel összefüggésben, az alábbiakban meghatározottak szerint. Ezekben az esetekben mindig gondosan alkalmazásra kerül az arányosság elve, annak érdekében, hogy az ügyfél jogaiba való beavatkozás ne legyen aránytalanul nagy.

Az információk elérhetővé tétele

a személyes adatokat nem hozzuk nyilvánosságra, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át más szervezeteknek.

Kivételt képez a jogi- és kármegelőzési okokból történő közzététel. Személyes adatokat az Adatkezelő akkor is tárolhat vagy adhat át más személyeknek, ha ez jogszabályi előírásokból, állami és egyéb hatóságok követelményeiből eredő kötelesség, valamint ez követelések érvényesítése vagy harmadik fél adatkezelővel szembeni követelései elleni védelem érdekében kötelező.

Kivételt képez az adatoknak az ügyfél kérésére történő elérhetővé tétele is. A közzétételre akkor kerül sor, ha az ügyfél kéri vagy hozzájárul a vélemény vagy megjegyzés közzétételéhez. Az adatok harmadik félnek történő átadására kézbesítési szolgáltatás esetén kerül sor.  Az Adatkezelő a következő szállítmányozó cégeket veszi igénybe a szállításhoz:

Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01  Bratislava, Szlovák Köztársaság

Hogyan védjük a személyes adatokat

Összhangban az érvényes jogszabályok előírásaival az Adatkezelő minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést végrehajt a személyes adatok védelme érdekében. A személyes adatokat tartalmazó adatbázis védve van a sérülés, megsemmisülés, elvesztés és visszaélések ellen.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat

A felhasználói fiókkal kapcsolatos személyes adatokat a fiók fenntartása során tároljuk, mivel ez szükséges a fiók működéséhez. Ha fiók nem kerül létrehozásra( például – fiók regisztráció nélküli megrendelés), a feldolgozott megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokat a szükséges ideig tároljuk, ami általában a megrendelt áru kézbesítéstől számított 5 év.

Amennyiben a személyes adatok felhasználása kereskedelmi kínálat e-mail címre történő kézbesítése céljából történik, vagy egyéb olyan esetekben, amikor a hozzájárulás megadására került sor, ezeket az adatokat mindaddig meg kell őrizni, amíg a vonatkozó hozzájárulást vissza nem vonják.

Melyek az ügyfél adatvédelmi jogai

Ha az ügyfél az alábbiakban felsorolt jogok bármelyikével él, a kérelmét a kézhezvételtől számított 30 napon belül feldolgozzuk.

Hogyan gyakorolhatja adatvédelmi jogait

Az ügyfél a jogait a következő címre küldött e-mail üzenettel vagy írásbeli kérelemmel gyakorolhatja: swisscbdpower s. r. o., Vrakunská cesta 6 82104 Bratislava – mestská časť Ružinov.

A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét, illetve állandó lakhelyének címét. A fenti információkra a helyes azonosításhoz van szükség, ellenkező esetben a kérelemnek nem lehet eleget tenni. Ezekre az információkra azért van szükség, hogy lehetővé váljon a személyazonosság objektív ellenőrzése, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy a személyes adatok illetéktelen személyhez jussanak. Az érintettnek a rendelet értelmében jogai vannak, amelyeket bármikor gyakorolhat a webáruház üzemeltetőjével szemben.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) a személyes adatok kezelésének céljai, b) az érintett személyes adatok kategóriái, c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, f) a személyes adatok védelméről szóló törvény 100. §-a szerinti eljárás kezdeményezésének joga, g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett – az ügyfél-  jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat; Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az ügyfél jogosult a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll és nem alkalmazandók a törvényi kivételek:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az ügyfél saját helyzetére hivatkozva tiltakozik személyes adatainak jogos érdek alapján történő feldolgozása ellen, és a feldolgozás jogos indokai nem élveznek elsőbbséget, vagy tiltakozik személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Ha az ügyfél személyes adatait közzétették, és az ügyfél él a törléshez való jogával, az adatkezelő az ilyen közzétett személyes adatokat is törli. Abban az esetben, ha az ügyfél megszünteti a felhasználói fiókját, a törölhető adatokat kitöröljük, és a fiókot 30 napon belül megszüntetjük.

Az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő korlátozza a személyes adatai kezelését abban az esetben, ha:

a ) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy d) az érintett személyes adatok védelméről szóló szlovák törvény 1. bek. 27. §-a szerint tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az ügyfél személyes adatai hordozhatóságához való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy az adatkezelő által hozzájárulás és/vagy szerződés alapján kezelt és automatizált módon kezelt személyes adatait bármely olvasható formátumban megkapja. Az adatkezelő helyes és naprakész személyes adatokat dolgoz fel (a pontosság elve).

Az ügyfél tiltakozáshoz való joga

Az adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit – mint érintettet – az érintettek jogairól (a Rendelet 15-22. cikke), különösen a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogról és az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásához való jogról. Az ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelőnek a jogosult érdekei alapján történő kezelése ellen,

Panasz benyújtásának joga

ha az ügyfél megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Adatkezelő általi kezelése megsérti a személyes adatok védelmére vonatkozó érvényes jogszabályokat, az ügyfél jogosult panaszt emelni az illetékes felügyeleti hatóságnál – a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmének Hivatalánál.